De volledige gebitsprothese, een update

Veel tandartsen zijn niet (meer) zo vertrouwd met de vervaardiging van een gebitsprothese voor een tandeloze patiënt. Dat is jammer, want is het een uitdagend onderdeel van het vak. Als je overweegt toch weer volledige prothese patiënten te gaan behandelen of wanneer je je niet zo vertrouwd meer voelt met de behandeling is deze cursus een oplossing. In twee dagen wordt een praktische update gegeven van de belangrijkste onderdelen van de vervaardiging van een gebitsprothese.


In het eerste deel wordt ingegaan op de afdrukprocedure, uitgaande van de anatomische kenmerken van de tandeloze mond. Onderwerpen als het gebruik van stug alginaat en belijnen van afdruk en model komen naast de mondanatomie aan de orde. Ook wordt het afdrukken van een edentate onderkaak met implantaten besproken.


In het tweede deel wordt allereerst nader ingegaan op de beetregistratie en de molaaropstelling van de prothese, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de neutrale zone. Vervolgens wordt de frontopstelling besproken.


In het derde deel komen adaptatie- en acceptatieproblemen en hoe daarmee om te gaan aan de orde, en worden de belangrijkste pathologische verschijningsvormen bij edentaten doorgenomen, denk daarbij aan stomatitis prothetica, flabby ridges, xerostomie en denture sore mouth.


Het laatste deel wordt volledig besteed aan het onderwerp ‘betand tegenover onbetand’. Allereerst worden de achtergronden van dit vaak onderschatte en onbegrepen probleem besproken en wordt nader ingegaan op het enkel prothetisch oplossen ervan. Vervolgens worden de implantologische mogelijkheden onmogelijkheden om het probleem op te lossen doorgenomen.


Na deze cursus weet u weer wat de essentie zijn van de vervaardiging van de volledige gebitsprothese.

Leerdoelen

  • Op basis van de anatomische kenmerken edentate kaak leren afdrukken.
  • Inzicht krijgen in de principes van beetregistratie en opstelling gebitsprothese.
  • Herkennen van adaptatie- en acceptatieproblemen en pathologische verschijnselen bij gebitsprothese en hoe hiermee om te gaan.
  • De problemen van ‘betand tegenover onbetand’ weten te herkennen en behandelen met en zonder implantaten.

Programma

Dag 1

08.30 – 09.00 Ontvangst

09.00 – 09.15 Introductie

09.15 – 10.30 Beginafdruk en anatomie bovenkaak

10.30 – 11.00 Pauze

11.00 – 12.15 Beginmodel en anatomie onderkaak

12.15 – 12.30 Definitieve afdruk

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Implantaten in edentate kaak I

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.30 Implantaten in edentate kaak II

16.30 – 17.00 Afdrukprocedure immediaatprotheseDag 2

08.30 – 09.00 Ontvangst

09.00 – 10.30 Beetregistratie en neutrale zone

10.30 – 11.00 Pauze

11.00 – 12.30 Opstelling front en molaren

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 (On)tevredenheid met gebitsprothesen en de aanpak daarvan

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.30 Diversen

16.30 – 17.00 Samenvatting

Docenten

Em. prof. dr. M.A.J. van Waas

Rien van Waas behaalde in 1974 zijn tandartsdiploma aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1985 op het proefschrift: Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten.

Van 1985 tot 1995 werkte hij bij de vakgroep Orale Functieleer van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en deed hij onderzoek op het terrein van de volledige (overkappings)prothese, de gerodontologie en de orale implantologie.

In 1995 werd hij tot hoogleraar benoemd op ACTA (het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) om onderwijs te geven en onderzoek te doen op terrein van de Prothetische Tandheelkunde en Orale Implantologie.

Hij schreef 80 artikelen in de Engelse en evenzoveel in de Nederlandse taal.

In 2009 ging hij met emeritaat en geeft sindsdien postacademisch onderwijs, primair op terrein van de volledige en partiële gebitsprothese, al dan niet op implantaten.

Prof. dr. D. Wismeijer

Prof. dr. Daniël Wismeijer rondde zijn studie tandheelkunde af in 1984 aan de KU Nijmegen. Daarna kon hij aan de slag bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van de KUN en heeft daar gewerkt tot 1994. In 1995 ging hij naar ACTA waar hij in 1996 promoveerde op het proefschrift BIOS, The Breda Implant Overdenture Study. Hij verliet de universiteit in dat jaar. Van 1985 tot 2006 heeft hij gewerkt in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het toenmalige Ignatius, nu Amphia ziekenhuis te Breda en als maat in de Verwijspraktijk voor Orale Implantologie Veluwezoom te Dieren. In 2006 is hij benoemd tot Hoogleraar Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde van het ACTA.

Algemene gegevens

Datum

24 & 25 januari 2019


Cursusprijs

€ 625,-


Locatie

ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam


Doelgroep

Tandartsen met een algemene praktijk

Bij vragen kunt u contact opnemen met ACTA Dental Education via e-mail ade@acta.nl of telefoonnummer 020-5980308