Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

Het is van belang dat de tandarts algemene practicus chirurgische ingrepen in de praktijk kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen. Alleen bekwaam maakt bevoegd.


Een aantal overwegingen is hierbij van belang:

 • heb ik ervaring met chirurgie in mijn praktijk?
 • is mijn praktijk voorbereid op dergelijke ingrepen? En ook mijn assistenten
 • heb ik voldoende ervaring en scholing op het gebied van de dento-alveolaire chirurgie
 • kan ik de postoperatieve zorg bieden als patiënten bellen/zich melden met problemen
 • heb ik afspraken gemaakt met een kaakchirurgische maatschap in mijn omgeving bij calamiteiten?
 • weet ik wat ik zelf kan en wat ik moet doorsturen naar de kaakchirurg?


In een cursus van één dag kunt u niet leren hoe u alle chirurgische ingrepen doet. De cursus is erop gericht om een verstandige keuze te maken wat u zelf doet en wat u overlaat aan de kaakchirurg. Basis vaardigheden worden u aangeleerd voor dento-alveolaire chirurgie.

Essentieel is goede kennis van de anatomie bij een chirurgische benadering. Bovendien vereist een dergelijke behandeling een aantal chirurgische vaardigheden, die niet zaten in uw tandheelkundig curriculum. Bevoegd maakt niet automatisch bekwaam.

Tijdens deze cursus wordt u geleerd hoe een atraumatische extractie (ten behoeve van een implantaat) moet plaatsvinden, hoe een deels geïmpacteerde verstandskies moet worden verwijderd, hoe een apicale chirurgische behandeling moet worden uitgevoerd.

Daarom volgt u eerst een ochtendprogramma met theoretische achtergronden, gevolgd door een lunch en verhuist u naar het anatomische laboratorium voor een snijpracticum van de onder- en bovenkaak, de positie van de neusbodem, apertura piriformus, de bodem vd sinus maxillaris, n. palatinus major, n. nasopalatinus, n.lingualis, n.alveolaris inferior en de n.mentalis.

Vervolgens verhuizen we naar het ACTA-gebouw voor een eenvoudig diner en daarna een fantoompracticum op speciaal voor deze cursus 3D-geprinte modellen met canalis mandibularis, sinus maxillaris, gingiva, cortex, spongeosa en gebitselementen voor enkele atraumatische extractie, atraumatische verwijdering van een wortelrest, een verwijdering van een half doorgebroken M3inf en M3 sup en voor apicale chirurgie. Deze intensieve dag wordt afgesloten met uitreiking van uw getuigschrift en een borrel.


Theoretisch onderwijs en practicum begeleiding worden verzorgd door stafleden van de afdeling MKA-VU medisch centrum/ACTA; een garantie dat u professioneel wordt begeleid en niet aan uw lot wordt overgelaten.

Algemene informatie

Datum
vrijdag 29 juni 2018
Tijd

9.00 - 21.00 uur

Doelgroep

tandartsen
Locatie

ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004,

1081 LA Amsterdam
Prijs

€ 1095,-

Onderwerpen

 • Chirurgie in de algemene tandheelkundige praktijk
 • Apexresectie
 • Atraumatische extractie en verwijderen wortelrest
 • Verwijderen M3
 • Snijpracticum
 • Fantoompracticum

Over de sprekers

dr. Jan Wolff
Jan Wolff studied dentistry at the University of Marburg and Hannover, Germany. He received a German doctoral degree “Dr. med. Dent” in dentistry in 1997. After his doctorate he spent one year at the Department of Periodontology Catholic University of Leuven, Belgium. He then pursued a specialization in oral surgery at the University of Düsseldorf, Germany and graduated as a specialist in oral surgery. From 2001 – 2002 he worked at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery University Stockholm, Karolinska Institutet, Sweden. From 2003 to 2009 Jan Wolff was self-employed in Hamburg, Germany. In 2009 he moved to his native country Finland and worked at the University of Tampere, Finland as a senior researcher and senior surgeon. In 2013, he moved to The Netherlands and has ever since been working as an assistant professor in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the VU University Medical Center in Amsterdam, The Netherlands, where he heads the 3D Innovation Lab. In 2016 Jan Wolff received a PhD degree in medicine from the Vrije Universiteit in Amsterdam.

prof. dr. Bert Schulten

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam op de afdeling MKA-chirurgie in VUmc, alwaar ik aanvankelijk ben begonnen als promovendus en na mijn studie Tandheelkunde en Geneeskunde ook ben opgeleid tot MKA-chirurg. Mijn aandachtsgebieden zijn de kaakreconstructies en gebitsrehabilitatie met implantaten, in het bijzonder bij patiënten die zijn behandeld voor een gezwel in het hoofd-halsgebied.
Hierbij werk ik nauw samen met de afdelingen KNO, Heelkunde en plastische chirurgie in VUmc en de afdeling Maxillofaciale Prothetiek van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Vooral de wisselwerking tussen patiëntenzorg, de specialistenopleiding en het wetenschappelijk onderzoek maakt het werk leuk en boeiend. Het onderzoek richt zich onder meer op de (re)generaties van botdefecten met bottransplantaten en botvervangers en de toepassing van stamcellen ('bone tissue engineering').'

prof. dr. Tim Forouzanfar
Tim Forouzanfar heeft geneeskunde gestudeerd in Maastricht en is daar ook gepromoveerd. Hij heeft tandheelkunde gestudeerd in Leuven, waarna hij zijn opleiding tot kaakchirurg aan het VUmc heeft gevolgd.