Functieleer-Restauratieve tandheelkunde

Slijtage van gebitselementen komt steeds vaker voor, zowel op jonge als op latere leeftijd en de ernst ervan lijkt eveneens toe te nemen. Tijdige behandeling is gewenst en dient gericht te zijn op het voorkomen van verdere aantasting, alsmede herstel van tandweefselverlies en het beperken van de biologische schade door de behandeling.


Met adhesieve technieken en partiële restauraties  is het mogelijk om schade aan de pulpa te beperken, maar ook om fraaie, esthetische resultaten te bereiken. Directe-, semidirecte –  en indirecte technieken maken het mogelijk om vrijwel onzichtbaar te restaureren. Met digitale technieken kunnen slijtvaste hybride keramische restauraties worden gefreesd.


In deze cursus zal gedurende het ochtendprogramma worden ingegaan op oorzaken van tandweefselverlies, herstellen van de beethoogte en een systematische benadering om tot een voorspelbaar resultaat te komen. Diverse behandelmogelijkheden zullen worden besproken en toegelicht.
In de middag volgt een uitgebreide bespreking van behandelde cases en worden er behandelplannen opgesteld.


Aan het einde van de dag bestaat de mogelijkheid voor cursisten om eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken. Deze dienen ingegipst te zijn met behulp van een facebow en in centrale relatie in een articulator die is ingesteld.

Algemene informatie

Datum
zaterdag 16 juni 2018
Tijd

9.00 - 17.00 uur

Doelgroep

tandartsen
Locatie

ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004,

1081 LA Amsterdam
Prijs

€ 575,-

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over de etiologische factoren die tot erosieve tandslijtage kunnen leiden;
  • Lokale en gegeneraliseerde gebitsslijtage kunnen herkennen en weten wanneer restauratieve behandeling noodzakelijk is;
  • Kennis hebben van het Dahlplateau en het Dahlframe de toepassing ervan;
  • Kennis hebben hoe een was-modellering kan worden overgebracht naar de mond;
  • Een voedingsanalyse interpreteren en patiënten informeren over andere eetgewoontes;
  • Behandelplannen opstellen om zowel lokale als gegeneraliseerde slijtage restauratief te herstellen;
  • Een digitale workflow kennen waarmee slijtage behandeld kan worden;
  • Technieken kennen om direct, semidirect en indirect de anatomie te herstellen;
  • Kennis hebben van de vervaardiging van een occlusale beschermplaat.

Over de sprekers

dr. Hans van Pelt
Dr. A.W.J. (Hans) van Pelt studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1972 tot 1978. Van 1978-1985 was hij full-time verbonden aan de vakgroep Prothetische Tandheelkunde. Daarna startte hij een algemene (groeps)praktijk in 1984 en werkte daar tot 1999. Van 1991 - 2011 was hij verbonden aan het Martiniziekenhuis in Groningen voor prothetische en restauratieve behandelingen in samenwerking met de afdeling Mond-Kaak en Aangezichtschirurgie. In 2004 heeft hij er een Afdeling Bijzondere en Restauratieve Tandheelkunde opgezet dat in 2011 is overgegaan in een CBT.
Sinds 2000 is hij weer verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Sectie Orale Functie. Hij is er belast met onderwijs in “Fixed and Removable Prosthodontics”

Erik-Jan Muts
Erik-Jan Muts voltooide in 2013 zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sindsdien zelfstandig werkzaam bij MP3 Tandartsen te Apeldoorn. Tevens heeft hij ruim 2 jaar gewerkt bij Beekmans Tandartsen te Laren. Hij is bestuurslid van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED) en zet zich actief in voor de ANT. In zijn laatste masterjaar volgde Erik-Jan een stage voor restauratieve tandheelkunde bij PRO-Rotterdam, waar hij een voorliefde heeft ontwikkeld voor reconstructieve tandheelkunde en digitale technieken. In 2013 won hij de 3M Espertise Talent Awards met het Digitaal Rehabilitatie Concept. Voor zijn artikel ‘Tooth wear: A systematic review of treatment options’ ontving hij in 2015 de Glen P. McGivney Scientific Writing Award voor systematische reviews.