Stralingshygiënisch geschoold Beroepsbeoefenaar
Conebeam CT, deels online

De cursist volgt de cursus thuis deels online via het Internet (ongeveer 9,5 uur) en komt 2 dagdelen naar ACTA. De weblectures kunnen op elk moment worden stopgezet en later weer vervolgd. Ook kunnen de dia’s bij de presentaties, indien gewenst, worden uitgeprint.


CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze cursus is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet, de Europese richtlijn Conebeam CT en de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, aan de tandarts en specialist worden gesteld.


Na het volgen van deze cursus voldoet u aan de vereisten die door de ministeries van VWS en SZW gesteld worden aan de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen in de tandheelkunde. CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving.


De cursus wordt afgesloten met een verplichte toets. Als u voor deze toets slaagt, ontvangt u een certificaat overeenkomstig het Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet (deskundigheidseisen). De cursus voldoet hiermee aan de eisen voor de deskundigheid met betrekking tot het gebruik van CBCT-toestellen in de tandheelkunde.

Algemene informatie

Datum
vrijdagmiddag 18 mei en donderdagmiddag 17 juni 2018
Tijd

13.30 - 17.00 uur

Doelgroep

Tandartsen, orthodontisten
Locatie

ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
Prijs

€ 975,-

Onderwerpen

  • technologie, beeldvorming, beeldkwaliteit;
  • infrastructuur;
  • stralingsleer, dosimetrie;
  • wettelijk kader;
  • richtlijnen gebruik CBCT;
  • diagnostiek: anatomie;
  • diagnostiek: pathologie;
  • troubleshooting.

Over de sprekers

Dr. Erwin Berkhout

Dr. Erwin Berkhout behaalde in 1998 zijn tandartsdiploma en promoveerde in 2007 in de orale radiologie. In 2009 voltooide hij de opleiding tot coördinerend stralingsdeskundige. Sinds 2013 is hij sectievoorzitter van de sectie Orale Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Daarnaast voert hij een algemene tandartspraktijk in Loosdrecht. Hij is voorzitter van de ''Radiation Protection committee'' van de European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR).

dr. Gerard Sanderink
dr. Gerard Sanderink is staflid bij de sectie Tandheelkundige Radiologie van ACTA. Panoramische opnametechnieken was het researchonderwerp waarop hij op promoveerde. Het huidige onderzoeksterrein en specialisme betreft digitale intraorale en panoramische systemen, digitale beeldbewerking en 'image quality assessment' binnen de klinisch tandheelkundige radiologie.
Andere interesse- en deskundigheidsgebieden zijn de introductie en ontwikkeling van computerondersteund onderwijs, en hij is medeverantwoordelijk voor de implementatie van de elektronische leeromgeving binnen ACTA.

Reinier Hoogeveen
dr. Reinier Hoogeveen, tandarts is universitair docent bij de sectie Orale en Maxillofaciale Radiologie van ACTA. Hoogeveen is stralingsdeskundige N3 en is betrokken bij het onderwijs (o.a. CBCT cursus), de patiëntenzorg (maken en verslaan van CBCT opnamen voor verwijzers) en het onderzoek van de afdeling (dosisreductie in orthodontische radiologie). Daarnaast is hij werkzaam in zijn praktijk waar hij zich toegelegd heeft op radiologie en orthodontie.