Paro-workshop voor de algemene en mondhygiënepraktijk

Datum en tijd
16 maart 2019 van 8.30 tot 16.30 uur

Locati
e
ACTA
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

Cursusprij
s
€ 475,-

Inhoud van de cursus

Deze cursus biedt u praktische, toepasbare onderdelen van de parodontologie.


  • Waarom lukt de behandeling in een aantal gevallen niet bij een paro-patiënt?
  • Waarom zijn alleen initiële behandeling en mondhygiëne instructies vaak niet voldoende?
  • Heeft een microbiologisch onderzoek enig nut en heeft het toedienen van antibiotica een toegevoegde waarde?
  • Moet elke pocket op dezelfde manier worden behandeld en heeft stoppen met roken een therapeutische meerwaarde?
  • Kan een behandelplan al aan het begin worden vastgesteld en zijn de resultaten te voorspellen?


Deze vragen zullen als basis dienen voor een interactieve lezing.


Ten eerste zal ingegaan worden op de etiologische factoren van parodontitis. Welke pathogenen zijn verantwoordelijk voor parodontitis en zijn deze altijd dezelfde? Besproken zal worden welke waarde aan microbiologisch onderzoek toegekend moet worden en of antibiotica een therapeutisch toevoegende waarde heeft. Als dat zo is, in welke gevallen en op welk moment zouden antibiotica toegediend moeten worden? Daarbij zie je vaak bij de behandeling van een paro-patiënt compliance problemen optreden, bijvoorbeeld op het gebied van mondhygiëne of nemen van een antibioticumkuur.


Ten tweede worden er verschillende oefeningen gepresenteerd om tot een goede diagnostiek en behandelingsplanning te komen.


Interessante parocasussen, ingewikkelde en gecompliceerde paro-endo problemen zullen de revue passeren. Bij de intake kan het lastig zijn om het behandeltraject te bepalen en de juiste prognose te stellen. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden die als oplossing kunnen dienen.


Er wordt ook ruimte gegeven voor eventuele discussie van eigen casussen.


Na afloop van de workshop heeft u up-to-date tools om een uiteindelijk betere diagnose te stellen en een ge-update visie betreffende de verschillende behandelmethodes.

Programma

8.00 – 08.30 uur Ontvangst

8:30 – 08.45 uur Introductie en inleiding

8.45 – 09.00 uur Leerpunten

9.00 – 09.15 uur De casus

9.15 – 10.00 uur Wat is de invloed van roken op parodontium

10.00 – 10.15 uur Koffie/thee

10.15 – 11.15 uur De differentiële diagnostiek van een diepe pocket

11.15 – 12.15 uur Antibiotica als ondersteunende therapie van de initiële behandeling

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.15 uur Diagnostiek en casuïstiek

14.15 – 14.30 uur Koffie/thee

14.30 – 16.15 uur Diagnostiek en casuïstiek

16.15 uur Vragen en discussie

Sergio Bizarro

Sergio Bizzarro is in 1997 in Italië afgestudeerd als tandarts.

In 2000 is hij naar Nederland gekomen voor de MSc opleiding Parodontologie. In 2003 heeft hij deze opleiding succesvol afgesloten

en in 2005 is hij als parodontoloog erkend door de NVvP. Sinds 2003 is hij fulltime werkzaam bij de sectie Parodontologie van het ACTA; als docent, onderzoeker en parodontoloog. In 2008 is hij gestart met zijn promotieonderzoek over het effect van de parodontale behandeling op markers van hart- en vaatziekten en metabool syndroom.

Marcel van der Zwet

Marcel van der Zwet, tandarts, is docent bij de afdeling parodontologie van ACTA. Hij geeft onderwijs op het gebied van parodontale diagnostiek en chirurgie aan tandheelkunde studenten en tandartsen. Daarnaast geeft hij cursus in mondfotografie.

Naast zijn werkzaamheden bij ACTA heeft hij een tandheelkundepraktijk in Bleiswijk.

Met vragen over deze cursus kunt u terecht bij ACTA Dental Education. Dit kan per e-mail via ade@acta.nl of op telefoonnummer 020-5980308.