Quality Practice Tandheelkunde 2018-2019

Themadag 1: ‘Een leven lang endodontie’

Programma

09:00 – 09:30 uur Registratie en ontvangst

09:30 – 09:45 uur Introductie themadag door moderator Michiel de Cleen

09:45 – 10:45 uur Lezing 1: ‘Endodontie in het melkgebit’ door Els Tijskens

10:45 – 11:15 uur pauze

11:15 – 12:15 uur Lezing 2: ‘De levensduur van een endodontisch behandeld gebitselement’ door Michiel de Cleen

12:15 – 13:15 uur Lezing 3: ‘Samen werken, samen falen, samen leren' door prof. dr. Paul Iske

13:15 – 14:00 uur Lunch

14:00 – 15:00 uur Lezing 4: ‘Endodontische herbehandeling: een tweede leven of een laatste kans?’ door Robert Cristescu

15:00 – 15:20 uur pauze

15:20 – 16:20 uur Lezing 5: ‘Uitzoomen bij de endodontische behandeling van ouderen’ door dr. Arie Hoeksema

16:20 – 16:50 uur Discussie

16:50 uur Slot en borrel

Lezing 1:
‘Endodontie in het melkgebit’ door Els Tijskens

De behandelcascade voor melkelementen met diepe cariës en/of pulpapathologie wordt overlopen aan de hand van een diagnostisch overzicht, indicatiestelling en casuïstiek.


Hierbij komen alle behandelingen aan bod, van niet restauratieve caviteitsbehandeling over pulpotomie tot kanaalbehandeling, een miskende discipline, die mits juiste indicatiestelling, erg nuttig kan blijken.

Lezing 2:
‘De levensduur van een endodontisch behandeld gebitselement’ door Michiel de Cleen

Volgens velen behelst endodontologie niets meer en niets minder dan de preventie en de behandeling van parodontitis apicalis. Anderen nemen hier geen genoegen mee, en definiëren endodontologie als de tak van de restauratieve tandheelkunde die zich richt op duurzaam behoud van het natuurlijke gebitselement.


In deze lezing wordt de tweede definitie besproken en uitgewerkt. Aan de hand van casuïstiek en gebaseerd op veelal recente onderzoeksresultaten zal duidelijk worden dat duurzaam behoud van een tand of kies na de kanaalbehandeling zeer goed mogelijk is.


Nadrukkelijk zal worden stilgestaan bij factoren die bijdragen aan een lange levensduur, en bij factoren die de levensduur juist bedreigen. Zodat de tandarts voor, tijdens en na de kanaalbehandeling een reële inschatting van de prognose kan maken.

Lezing 3:
'Samen werken, samen falen, samen leren' door
prof. dr. Paul Iske

In zijn presentatie bespreekt Paul Iske de voorwaarden waaronder mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties kunnen vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor innovatie. Juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te kunnen komen.


Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en opstaan. Experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Zeker in de zorg, waar je natuurlijk vaak helemaal niet zit te wachten op dingen die mislukken.


Maar in complexe omgevingen lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen.

Lezing 4:
‘Endodontische herbehandeling: een tweede leven of een laatste kans?’ door Robert Cristescu

Om succesvolle resultaten te bereiken met een endodontische herbehandeling is het van groot belang dat er een goede een slimme casus selectie gemaakt wordt. Een korte update over de wetenschappelijke literatuur over "direct outcomes" van endodontische herbehandelingen zal worden gepresenteerd om de mogelijke limieten en verwachtingen van de resultaten aan te tonen.


Het verhaal gaat verder met een algoritme over een herbehandeling procedure die minimaal invasief is, maar nog steeds efficiënt. Het huidige focus trend ligt nu op een "patient-centered outcome", en niet alleen op een "process-based outcome".

Lezing 5:
‘Uitzoomen bij de endodontische behandeling van ouderen’ door dr. Arie Hoeksema

In de laatste 25 jaar van het leven, met name na je 75e verjaardag lijkt het vragen van professionele mondzorg minder belangrijk te worden. Althans dat doen de grote analyses vermoeden als je kijkt naar het tandartsbezoek van ouderen boven de 75 jaar in Nederland. Echter er lijkt een kanteling op komst nu een nieuwe generatie ouderen nog een eigen gebit hebben weten te onderhouden tot op zeer hoge leeftijd.


Nu wordt het noodzaak om ook voor deze ouderen die veelal kampen met een gecompliceerde algemene gezondheid, al dan niet gecombineerd met cognitieve problemen (dementie), tot de juiste afweging te komen om endodontisch te (her)behandelen.


In deze presentatie gaan we proberen om vanuit de curatief ingezoomde tandartsvisie uit te zoomen naar de voorspelbaarheid van levensverwachting, kwetsbaarheid en het beoordelen van de wilsbekwaamheid van de ouderen. Ook een tandarts dient zich daarin te bekwamen nu een fors percentage van deze ouderen met een eigen gebit in die situaties verzeild raken, zonder zich dat zelf goed te beseffen.


Kortom wanneer gaat de ”cure” over in “care” als het gaat om tandheelkundig handelen. Een moeilijke maar dankbare zoektocht om het juiste te willen doen voor je trouwste cliënten.

Praktische informatie

datum: zaterdag 20 oktober 2018


locatie: Spant! te Bussum


prijs: € 470,-


informatie of vragen: qp@acta.nl of 020 5980 308


algemene voorwaarden

Inschrijfformulier

aanhef: